76311 - Μετά το Πάρκο

Ν. Λυγερός

Μετά το Πάρκο
και την ομορφιά του
άρχισε η προετοιμασία
για τη νέα αποστολή
του Ελληνισμού
στην Ελλάδα
και στην Κύπρο
λόγω ανάγκης
επειδή
οι εξελίξεις
δείχνουν
ότι εμφανίζεται
μια νέα δυναμική
με την οποία
θα πρέπει
να παίξουμε
ορθολογικά.