76312 - Στο αεροδρόμιο

Ν. Λυγερός

Στο αεροδρόμιο
όλα ήταν έτοιμα
για την αποστολή
επειδή όλα
είχαν προετοιμαστεί
και το πρόγραμμα
άρχισε να λειτουργεί
παράλληλα
για να υπάρχει
συντονισμός
για τη συνέχεια
του έργου
σε κάθε
απαραίτητο
επίπεδο
των επαφών.