76318 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
ενδεικτικός
ο πίνακας
που κράτησες
στα χέρια
αφού ήταν
γεμάτος
ουσία
του παρελθόντος
για τη συνέχεια
του μέλλοντος
επειδή
είναι
το DNA
της διαθήκης.