76320 - Οι ενδείξεις

Ν. Λυγερός

Οι ενδείξεις
είναι πολλές
όταν προσέχεις
τις λεπτομέρειες
και γι’ αυτό
για τους περισσότερους
φαίνεται
απίστευτο
να προβλέπεις
τη συνέχεια
επειδή δεν ξέρουν
ότι απλώς
την αντιλαμβάνεσαι
από πριν
αφού βλέπεις
και μέσα
στο παρελθόν.