76323 - Μερικές λέξεις

Ν. Λυγερός

Μερικές λέξεις
επαρκούν
για να πεις
πολλά
όταν υπάρχει
συνεννόηση
γι’ αυτό
βλέπεις
τη διαφορά
με μία
γλωσσοκοπάνα
που ποτέ
δεν ασχολήθηκε
με την ουσία
επειδή
δεν άγγιξε
το στόμα της.