76324 - Το κλέφτικο

Ν. Λυγερός

Το κλέφτικο
δεν είναι
απλώς
το φαγητό
αλλά
και τρόπος
σκέψης
για το πώς
χειρίζεσαι
την ουσία
με σεβασμό
ακόμα
κι αν αυτός
ξαφνιάζει
τους συμβατικούς
χωρίς φαντασία.