76330 - Σιγά σιγά το έργο

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά το έργο
αποκαλύπτει
πτυχές
που ήταν
άγνωστες
για δεκαετίες
όπου κυριαρχούσε
η προπαγάνδα
που είχε
γεννηθεί
στη Σοβιετική
Ένωση
για να επηρεάσει
τους λαούς
στη διάρκεια
του Ψυχρού
Πολέμου.