76331 - Ξαφνιάστηκες

Ν. Λυγερός

Ξαφνιάστηκες
από την έλλειψη
σεβασμού
που έχουν
μερικά
άτομα
όταν αδυνατούν
να δουν
την ουσία
του έργου
επειδή
ποτέ
δεν έμαθαν
που βρίσκεται
το ιερό
της ουσίας.