76339 - Το φτερό

Ν. Λυγερός

Το φτερό
κόβει
τον ουρανό
για να περάσει
μέσα στο χρώμα
σαν τη σπάτουλα
πάνω στον πίνακα
όπου η μάζα
η χρωματική
αντιπροσωπεύει
την ουσία
που έγινε έργο
για να φανεί
η μεγάλη εικόνα.