76340 - Η βαθιά νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η βαθιά νοημοσύνη
βλέπει
αυτό
που άλλοι
θέλουν
να προβλέψουν
επειδή
δεν έχουν
αυτή
την όραση.
Αλλά
δεν σημαίνει
ότι αυτό
που θέλουν
έχει
νόημα
για το μέλλον.