76344 - Η πρώτη δοκιμή

Ν. Λυγερός

Η πρώτη δοκιμή
για το ίχνος
της πυγμής
μας έδειξε
τις δυσκολίες
που πρέπει
να ξεπεραστούν
για να γίνει ύλη
η ιδέα
κι έτσι καταλάβαμε
ότι επρόκειτο
για προετοιμασία
για τη συνέχεια
του έργου
και πέρα
των τεχνικών
εμποδίων.