76345 - Αυτό που φαντάστηκες

Ν. Λυγερός

Αυτό που φαντάστηκες
έγινε πραγματικότητα
όταν το ίδιο σου το δέρμα
σαν πολύτιμο βιβλίο
δέχτηκε σε όλη
την επιφάνειά του
την ουσία του έργου
όχι μόνο
για ν’ αλλάξει η υφή του
αλλά για να ενσωματώσει
τη ζωτικότητα
που αναζητεί
κάθε σώμα
για να κάνει
την απαραίτητη
υπέρβαση.