76346 - Ένα κομμάτι φέτας

Ν. Λυγερός

Ένα κομμάτι φέτας
δοκιμάσαμε
και ξαναβρεθήκαμε
στην πατρίδα
γιατί τίποτα
δεν μπορούσε
να την υπερκαλύψει
λόγω της ανάγκης
που υπάρχει
για να ζήσει
η συνέχεια
της παράδοσης
που είναι
ταυτόχρονα
τόσο απλή
και τόσο δύσκολο
να επιζήσει.