76347 - Τα αχνιστά μύδια

Ν. Λυγερός

Τα αχνιστά μύδια
της ψαροταβέρνας
είναι το κοινό
με άλλες χώρες
όπου ζήσαμε
σημαντικές
αποστολές
έτσι μας θύμισαν
ότι η ουσία
του έργου
μπορεί τελικά
να είναι απλή
χωρίς φρουφρού
και αρώματα
όπως πιστεύουν
μερικοί άσχετοι.