76349 - Οι μεταφράσεις

Ν. Λυγερός

Οι μεταφράσεις
των αρχείων
παράγουν
όλο και περισσότερο
κυπριακό έργο
γιατί ξεπερνούν
την προπαγάνδα
που κυριαρχούσε
τόσες δεκαετίες
λόγω της επιρροής
της Σοβιετικής
Ένωσης
που προσπαθούσε
να βρει
στην Κύπρο
αυτά που έχασε
με την Αίγυπτο.