76351 - Ο ίδιος

Ν. Λυγερός

Ο ίδιος
ο κομμουνισμός
δεν διεκδικεί
αλλά εκδικείται
για όλες
τις ήττες
που έχει υποστεί
σε τόσα μέρη
της γης.
Γι’ αυτό έχει
αυτή τη μανία
του ηττημένου
που δεν έχει
τίποτα πια
να χάσει
αφού δεν κράτησε
τίποτα.