76355 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
της ημέρας
άρχισε η αποστολή
με τον Δήμαρχο Στροβόλου
που έχει εθνικές θέσεις
για όλα τα σοβαρά θέματα
που απασχολούν την Κύπρο
και ο συντονισμός αποδείχθηκε
επί του πρακτέου
αφού είχαμε
κοινά θεμελιακά σημεία
που αποδείχθηκαν
ιστορικά
για τη συνέχεια
όχι μόνο της συζήτησης
αλλά και της συνεργασίας.