76356 - Ο Δήμος Στροβόλου

Ν. Λυγερός

Ο Δήμος Στροβόλου
είναι ιστορικός
και παίρνει
παραδοσιακά
εθνικές θέσεις
σε ζητήματα
ουσίας
για την Κύπρο
έτσι
η οργάνωση
εκδήλωσης
στρατηγικού
ενδιαφέροντος
είναι απαραίτητη
για το μέλλον.