76358 - Η δυνατότητα

Ν. Λυγερός

Η δυνατότητα
να ανακαλύψεις
μία νέα χώρα
με εντελώς
νέα δεδομένα
είναι σημαντική
όταν λειτουργείς
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
γιατί αποτελεί
ένα άλλο βλέμμα
που είναι
απαραίτητο
για να φανεί
το έργο
του μέλλοντος.