76359 - Η προεδρία

Ν. Λυγερός

Η προεδρία
δεν είναι
μόνο θέμα
υποψηφιότητας
αλλά και
αξιοπιστίας
που πρέπει
να αποδείξεις
από τη θέση
του υποψήφιου
για να δεις
το μέλλον
ως μια συνέχεια
του παρελθόντος
που ξεπερνά
το εμπόδιο
του παρόντος.