76363 - Και στην ιστορία

Ν. Λυγερός

Και στην ιστορία
υπάρχει
fast track
όταν λειτουργείς
σε στρατηγικό
πλαίσιο
γιατί το βάθος
της υπόθεσης
σου επιτρέπει
να αλλάξεις
τη ροή
και την ταχύτητα
του χρόνου
εντός
της συνέχειας
της Ανθρωπότητας.