76364 - Αν πηδάμε

Ν. Λυγερός

Αν πηδάμε
τα εμπόδια
είναι γιατί
αποτελεί
τρόπο
να τα αποφύγουμε
δυναμικά.
Έτσι η κίνηση
του ίππου
είναι κλασική
και φυσιολογική
για εμάς
λόγω ανάγκης
της στρατηγικής
στην εξέλιξη
της πορείας μας.