76365 - Η νοόσφαιρα

Ν. Λυγερός

Η νοόσφαιρα
είναι ικανή
να βλέπει
μέσα στο παρελθόν
κομμάτια
του μέλλοντος
που υλοποιεί
η σκέψη
επειδή
αντιλαμβάνεται
ότι είναι
θεμέλια
εντός
πολυκυκλικής
υπερδομής
της Ανθρωπότητας.