76366 - Η συνειδητοποίηση

Ν. Λυγερός

Η συνειδητοποίηση
της μη φυσιολογικής
κατάστασης
έχει ως προαπαιτούμενο
το πρέπον
της ελευθερίας.
Έτσι είμαστε
ελεύθεροι
πολιορκημένοι
επειδή
το είναι μας
είναι
ελεύθερο
και ξέρει
ποιος είναι
ο στόχος μας.