76379 - Είναι απίστευτο

Ν. Λυγερός

Είναι απίστευτο
πόσο ισχυρή
ήταν η προπαγάνδα
της Σοβιετικής Ένωσης
ακόμα
και για το Κυπριακό
τουλάχιστον
για την Κύπρο
που ποτέ
δεν θεώρησε
ότι βρισκόταν
στο πλαίσιο
του Ψυχρού
Πολέμου
ενώ ήταν
εξ ολοκλήρου.