76380 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να σκεφτούμε
ότι βρισκόμαστε
σ’ ένα πλαίσιο
προπαγάνδας
χωρίς καμία
εξωτερική
πολιτική
παρέμβαση
που θέτει
τα πράγματα
με το όνομά τους
γιατί θέλει
τεράστια
επινόηση
αγνώστων
δεδομένων.