76382 - Η συνάντηση

Ν. Λυγερός

Η συνάντηση
με το μέλλον
γίνεται
κάθε φορά
που υπάρχει
αναφορά
στο παρελθόν
για να θεμελιωθεί
η ουσία
του έργου
και να ξεπεράσει
τις δυσκολίες
που δημιουργούν
εμπόδια
χωρίς να υπάρχει
κανένας λόγος.