76387 - Με το έργο της ουσίας

Ν. Λυγερός

Με το έργο της ουσίας
αλλάζεις τον κόσμο
και διαμορφώνεις
τα δεδομένα
που αξιοποιείς
στη συνέχεια
για να ζήσει
η ελευθερία
ακόμα
και στα κατεχόμενα
όταν άλλοι
δεν πιστεύουν
στα θαύματα
ενώ τα ζουν
χωρίς ποτέ
να το ξέρουν
ότι τα έπλασες.