76388 - Το πάθος

Ν. Λυγερός

Το πάθος
με το οποίο
πλάθεις
την πραγματικότητα
φαίνεται
με το ίχνος
που αφήνεις
χάρη στα έργα
του παρελθόντος
που ανήκουν
στο μέλλον
μέσω της νοημοσύνης
που έχει
ενσωματωθεί
για να ζήσει
με τον Χρόνο.