76394 - Η Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Αν δεν ξέρεις τίποτα
για την απελευθέρωση
της Κωνσταντινούπολης
μετά τον πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο
κι έχει μείνει
στη μνήμη σου
μόνο ένα τραγούδι
χωρίς νόημα
πώς θες
να σκεφτείς
την ουσία
της ελευθερίας
με τον αγώνα
που πλάθουμε
κάθε μέρα.