76395 - Παράγουμε έργο

Ν. Λυγερός

Παράγουμε έργο
κάθε μέρα
σε διαφορετικό βαθμό
αλλά κάθε μέρα
γιατί είναι
ο μόνος τρόπος
να δικαιολογήσουμε
την ύπαρξή μας
και να παράγουμε
καινή ζωή
εκεί όπου η φαντασία
δεν επαρκεί
για να δημιουργήσει
αλλαγή φάσης
λόγω έλλειψης
νοημοσύνης.