76401 - Κάθε συζήτηση

Ν. Λυγερός

Κάθε συζήτηση
που φέρνει
στοιχεία
από το παρελθόν
τα οποία είναι γνήσια
αποτελεί
μαρτυρία
για τον αγώνα
που πρέπει
να συνεχιστεί
για να υπάρχει
δικαίωση
όλων αυτών
που αδικήθηκαν
από ένα
καθεστώς
που ήταν ανεύθυνο.