76403 - Είναι απίστευτη

Ν. Λυγερός

Είναι απίστευτη
η παραπληροφόρηση
που υπάρχει
όσον αφορά
στα εθνικά
θέματα
επειδή
ιδεολογίες
γενοκτονίας
ήθελαν
να προωθήσουν
τα συμφέροντά τους
αποκλειστικά
σε περιοχές
που ήθελαν
να ελέγξουν
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των κατοίκων τους.