76404 - Οι μαρτυρίες

Ν. Λυγερός

Οι μαρτυρίες
των φαντάρων
δεν επαρκούν
για την κατανόηση
μιας εισβολής
γιατί πάντα
εξετάζουν
τα δεδομένα
σε τοπικό
επίπεδο
που δεν ξεπερνά
εκείνο
της τακτικής
έτσι ποτέ
δεν κατανοούν
τη στρατηγική.