76405 - Η κλάση

Ν. Λυγερός

Η κλάση
των μαθητριών
είναι η μόνη
που μπορεί
να γίνει
μαχήτρια
για να συμμετέχει
ενεργά
στον αγώνα
της απελευθέρωσης
των κατεχομένων
επειδή
συνδυάζει
την πλαστικότητα
με την ανθεκτικότητα
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.