76406 - Ο παλιός Κύπριος

Ν. Λυγερός

Ο παλιός Κύπριος
που αγωνίστηκε
δεν ξεχνά
το δίκαιο
ακόμα
και μετά
από δεκαετίες
γιατί μέσα του
έχει πάντα
το πρέπον
για το οποίο
θυσίασε
πολλά
για να ζήσει
η ελευθερία
στο πολιορκημένο
νησί.