76407 - Ο πολλαπλός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο πολλαπλός αγώνας
είναι απαραίτητος
όταν αναζητάς
το δίκαιο
και τη δικαίωση
των αδικημένων
γιατί πρέπει
να υποστηρίξει
διάφορους λαούς
που δεν έχουν
αναγκαστικά
σχέση
μεταξύ τους
ενώ έχουν
υποστεί
την ίδια
καταπάτηση.