76408 - Η υπερστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υπερστήριξη
στον ουκρανικό
αγώνα
είναι αναγκαία
για να είναι
παραδειγματικός
για την αντίσταση
της δημοκρατίας
στη βαρβαρότητα.
Δεν μπορούμε
ν’ αφήσουμε
τα καθάρματα
της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης
να διαλύσουν
τα πάντα
με το έτσι θέλω.