76411 - Στην Ουκρανία

Ν. Λυγερός

Στην Ουκρανία
δεν παλεύουμε
μόνο για τους Ουκρανούς
αλλά για όλους
τους Ευρωπαίους
που πιστεύουν
στα Δικαιώματα
του Ανθρώπου
χωρίς εξαίρεση
γιατί ζουν
σε πολιτισμό
όπου η δημοκρατία
είναι θεμελιακή
για τη συζωή
των ανθρώπων
του μέλλοντος.