76412 - Το ηλεκτρικό ρεύμα

Ν. Λυγερός

Το ηλεκτρικό ρεύμα
έχει και αυτό
την τοποστρατηγική
ιδιότητα
διότι
χρησιμοποιεί
την τοπολογία
αλλά
και τη στρατηγική
του ελάχιστου
κόστους
λόγω
ρεύματος
που ακολουθεί
ενεργειακή
δυναμική.