76416 - Πάνω στην μπλούζα

Ν. Λυγερός

Πάνω στην μπλούζα
απέκτησες
το ίχνος
της εργασίας
του καλουπιού
και σκέφτηκες
ότι ήταν
το ανάλογο
της ουσίας
του έργου
που πάντα
θέλεις
να μείνει
για να υπάρχει
η απόδειξη
της προσφοράς
όταν είναι
τεράστια.