76423 - Το όμορφο άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Το όμορφο άνοιγμα
εμφανίστηκε
με την ιδέα
του καλουπιού
της ζωής
αφού έγινε
πόθος
με το πάθος
έτσι
κι η κλωστή
οδηγούσε
στην πηγή
της ουσίας
σαν εκείνη
που κρατά
τον αιωνόβιο
πίνακα.