76426 - Όταν βγήκαμε

Ν. Λυγερός

Όταν βγήκαμε
από το Μουσείο
Καραθεοδωρή
ανακαλύψαμε
ότι το αναγνωστήριο
ήταν γεμάτο
και καταλάβαμε
ότι το Νέο Μουσείο
είχε γίνει ήδη
πόλος έλξης
λόγω των δυνατοτήτων
που προσφέρει
σε νέους
ανθρώπους
ν’ ανακαλύψουν
την ουσία
της γνώσης.