76427 - Ο εμπλουτισμός

Ν. Λυγερός

Ο εμπλουτισμός
του Μουσείου Καραθεοδωρή
συνεχίζεται
γιατί βρίσκονται
όλο και περισσότερα
πολύτιμα βιβλία
της βιβλιοθήκης
του Στεφάνου
όπως η ιστορία
της Γαλλίας,
η ιστορία
της Αγγλίας
αλλά και οι τόμοι
του έργου
του Shakespeare
και γι’ αυτό
δεν σταματάμε
την αναζήτηση.