76428 - Το γενεαλογικό δέντρο

Ν. Λυγερός

Το γενεαλογικό δέντρο
έγινε τόσο βαθύ
που χρειαστήκαμε
το πάτωμα
της αίθουσας
του Στέφανου Καραθεοδωρή
για να μπορέσουμε
να το απλώσουμε
και να δούμε
ακόμα και πρακτικά
το εύρος της οικογένειας
Καραθεοδωρή
που θα βρεθεί
στον τοίχο
όταν θα τελειώσουμε
τη μελέτη
για να παρουσιασθεί
στο Μουσείο.