76430 - Η παρουσία του Σάκη

Ν. Λυγερός

Η παρουσία του Σάκη
στο Μουσείο Καραθεοδωρή
είναι απόδειξη
της δύναμης
της καρδιάς
που αγαπά
το Έργο
και θέλει
να το υπηρετήσει
με κάθε τρόπο
για να φανεί
η εμβέλειά του
ακόμα
κι αν δεν υπάρχει
ουσιαστική βοήθεια
από την πολιτική.