76432 - Στην Κομοτηνή

Ν. Λυγερός

Στην Κομοτηνή
το Masterclass
απέκτησε
μία νέα εμβέλεια
αφού η Τοποστρατηγική
κι η Χρονοστρατηγική
ξεπέρασαν
τα στενά όρια
της Ελλάδας
για ν’ αγγίξουν
τον Ελληνισμό
και την Ανθρωπότητα
λόγω της ανάγκης
των συνθηκών
που δημιούργησε
ο ψυχρός πόλεμος
κι η συνέχειά του.