76433 - Το δωδέκατο Masterclass

Ν. Λυγερός

Το δωδέκατο Masterclass
τίμησε με την παρουσία του
το Μουσείο Καραθεοδωρή
κι απέδειξε έμπρακτα
ότι τα εργαλεία
της Τοποστρατηγικής
και της Χρονοστρατηγικής
μπορούν να λειτουργήσουν
και σε πιο σκληρές
και γενικές συνθήκες
από τις ελληνικές
σε παγκόσμιο επίπεδο
και μάλιστα
διαχρονικά
έτσι φάνηκε
κι η εμβέλεια
του Έργου της Ανθρωπότητας.