76440 - Θέλαμε

Ν. Λυγερός

Θέλαμε
να τα καταφέρουμε
με τον Σάκη
κι όχι μετά
έτσι ο φίλος μας
που ήθελε
να πεθάνει
σε αυτόν
τον χώρο
μας έκανε
την τιμή
να μας προσκαλέσει
μέσα στη χαρά του
και τη συγκίνησή του
όταν μιλά
για το θαύμα
του Μουσείου.