76442 - Η άρνηση

Ν. Λυγερός

Η άρνηση
δεν είναι
απαραίτητα
αρνητική
αφού είναι
ικανή
στα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
να την προστατέψει
από τη γενοκτονία.
Διότι
το όχι
είναι
άρνηση
που κάποτε
αποτελεί
ασπίδα
ενάντια στη βαρβαρότητα.